• Εξέταση δοντιών.
  • Ενδοστοματική φωτογραφία.
  • Χορήγηση πιστοποιητικού μετά από εξέταση.
  • Ενδοστοματικές ακτινογραφίες - ψηφιακή ακτινογραφία.
  • Αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού (οξεία πολφίτιδα, περισ-τεφανίτιδα, ξηρό φατνίο, συρραφή τραύματος κλπ).
  • Στίλβωση και φθορίωση δοντιών.
  • Αφαίρεση και επανασυγκόληση στεφάνων και γεφυρών.

Εκτύπωση Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 2351304381, 6978668617

 info@smiledesignclinic.gr

 /smiledesigningcenter

 /smile_designing_center