• Περιστατικά
  • Όψεις ρητίνης για αισθητική βελτίωση του χαμόγελου

Όψεις ρητίνης για αισθητική βελτίωση του χαμόγελου

Οψεις ρητίνης στους κυνόδοντες και πρώτους προγόμφιους της άνω γνάθου για την αισθητική βελτίωση του χαμόγελου

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

Πριν

Μετά

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


 2351304381, 6978668617

 info@smiledesignclinic.gr

 /smiledesigningcenter

 /smile_designing_center